Projekti

април 09, 2021

Individualni rad sa decom sa poteškoćama u razvoju

INDIVIDUALNI RAD SA DECOM SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I PODRŠKA RODITELJIMA obuhvata pružanje psihološke pomoći deci koja imaju razvojne probleme, odnosno

Više

април 09, 2021

Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

Udruženje psihologa Novi Pazar pružanjem Savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga pruža podršku i pomoć deci i mladima radi sticanja veš

Više

април 09, 2021

Psihološki centar za mlade

Psihološki centar za mlade Grad Novi Pazar suočen je sa barijerama usled nepostojanja centra u kome je obuhvaćeno pružanje usluga psihološkog savet

Više

април 09, 2021

ISSU

UPNP uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizuje projekat ISSU koji ima za cilj pružanje podrške

Više

април 09, 2021

I JA SAM DEO ZAJEDNICE

UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprin

Više

април 09, 2021

INKLUZIVNA AKADEMIJA

U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON

Više

април 09, 2021

Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak

Više

април 09, 2021

RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj

Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot

Više

април 09, 2021

KLUB ZA DECU I MLADE

Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m

Više

април 09, 2021

E2E ZNANJEM DO POSLA

Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ

Više