април 09, 2021

Psihološki centar za mlade

Psihološki centar za mlade Grad Novi Pazar suočen je sa barijerama usled nepostojanja centra u kome je obuhvaćeno pružanje usluga psihološkog savetovanja i individualnog rada psihologa sa mladima koji se suočavaju sa svakodnevnim problemima u školi, porodici, na radnom mestu, odnosno koji imaju određene teškoće specifične za razvojno doba. U psihološkom centru za mlade sprovodiće se aktivnosti pružanja individualne podrške i savetovanja mladih, a sve sa ciljem da se reše razvojni i psihički problemi mladih osoba. Takođe, delatnost centra biće i promocija zdravih stilova života i prevencija štetnog i neželjenog ponašanja (bolesti zavisnosti, destruktivno ponašanje, delikvencija, vršnjačko nasilje itd). Pomenute usluge treba da doprinosu poboljšanju kvaliteta života ove populacije bez socijalne izolacije i da pripreme mlade ljude za adekvatno funkcionisanje u odraslom dobu. To podrazumeva niz aktivnosti stručnih lica – psihologa putem kojih se mladima pruža podrška u zdravom rastu i razvoju i poboljšava psihološko blagostanje.

INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više