април 09, 2021

E2E ZNANJEM DO POSLA

Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određenih deficitarnih zanimanja, karijerno vođenje i savetovanje mladih, kao i saradnju sa privredom na lokalnom novou, kako bi se identifikovale potrebe tržišta u pogledu znanja, veština i stavova potrebnih za dobijanje posla i na taj način mladima približilo tržište rada, a ekonomski osnažila lokalna zajednica.Projekat je finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) a u Srbiji sprovodi Niras IP Consult. Lokalni brokeri za Novi Pazar je ,,Klaster mladih" - Kancelarija za mlade i Udruženje psihologa NP. Udruženje psihologa Novi Pazar pruža uslugu Karijernog savetovanja i vođenja za mlade koji su u procesu odabira zanimanja ili daljeg obrazovanja. Karijerno savetovanje se odnosi na proces pružanja pomoći pojedincu ili grupama koji ima za cilj bolje razumevanje vlastitih potreba i interesovanja, prepoznavanje mogućnosti i olakšavanje karijernih dilema razvijajući svest o novim, drugačijim, perspektivama u odgovaranju na profesionalne izazove. Savetovanje je u najvećoj meri usmereno na individualni plan i vođeno je potrebama pojedinaca. Savetovanje sprovode karijerni savetnici koji su prošli adekvatnu obuku, odnosno ovladali veštinama potrebnim za vođenje savetovanja. Karijerno savetovanje je organizovano u vidu individualnih sesija ili grupnih aktivnosti (radionica), a obuhvata sledeće teme: · pomoć u kreiranju ličnog karijernog plana, određivanje profesionalnih ciljeva i koraka koji vode njima; · aktivno traženje posla/prakse i drugih prilika za sticanje radnog iskustva; · donošenje odluka u vezi sa karijerom – zaposlenjem, nastavkom studija, neformalnim obrazovanjem i sl.; · problemi u studiranju i učenju, problemi sa motivacijom (ovladavanje efikasnim tehnikama učenja, upravljanja vremenom i samomotivacije); · istraživanje profesionalnih interesovanja, potreba, sposobnosti i mogućnosti (tehnike i testovi procene i samoprocene); · pomoć pri sastavljanju radne biografije, motivacionog pisma i prijava za posao; · priprema za razgovor za posao, simulacija razgovora za posao; · nastavak studija, programi mobilnosti, konkurisanje za stipendiju. Usluge karijernog savetovanja i vođenja su besplatne i prilagođene potrebama pojedinca. U procesu savetovanja koriste se metode i tehnike namenjene za profesionalnu orijentaciju (izrada profila ličnosti, ispitivanje profesionalnih interesovanja korisnika i sl.). Program je predviđen za mlade od 15 do 35 godina, a njime su obuhvaćene i sledeće marginalizovane grupe: · pripadnici romske nacionalne manjine, · mladi bez roditeljskog staranja koji napuštaju ili su u skorije vreme napustili sistem hraniteljstva (u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i hraniteljstvo iz Kragujevca), · mladi iz tzv. NEET populacije, koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju, · mladi sa smetnjama u razvoju.

I JA SAM DEO ZAJEDNICE
UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprin
Više
INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više