април 09, 2021

KLUB ZA DECU I MLADE

Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i mladih koji su u riziku. Podizanje svesti mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao i stvaranje zdrave bezbednosne kulture kod mladih kroz uvođenje kontinuiranih usluga i preventivnih programa na teritoriji Grada Novi Pazar. Aktivnosti projekta su prilagođene uzrastima dece i mladih i sastoje se od sledećih usluga : 1. Individualno savetovanje 2. Edukacije za mlade : radionice i fokus grupe 3. Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje : karijerni centar i tutoring program za decu 4. Rekreativne, kreativne i aktivnosti konstruktivnog slobodnog vremena : uključivanje u volonterske servise i aktivnosti kulturno – zabavnog karaktera u zajednici 5. Savetovalište za roditelje Realizacija projekta je počela u decembru a trajaće do kraja marta. Odaziv učesnika projekta je veliki, do sada je obuhvaćeno 120 dece i mladih. Partneri na projektu su Centar za socijalni rad i Kancelarija za mlade.

I JA SAM DEO ZAJEDNICE
UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprin
Više
INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više