април 09, 2021

INKLUZIVNA AKADEMIJA

U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CONSULT, Otpočele su aktivnosti projekta INKLUZIVNA AKADEMIJA koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar sa partnerima : Kancelarija za mlade Novi Pazar, Centar za socijalni rad Novi Pazar i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Novi Pazar. Projekat je namenjen mladima od 15 do 35 godina sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom Projekat ima za cilj pomoći mladima sa invaliditetom/smetnjama u razvoju da steknu neophodne veštine i znanje da se uključe u proces rada i steknu praksu za određena zanimanja u skladu sa njihovim mogućnostima i preferencijama. Trajanje programa 12 meseci. Broj mesta ograničen. Program INKLUZIVNA AKADEMIJA obuhvata: Profesionalna orijentacija za odabrane učesnike Procena tržišta rada i prilagođavanje profesionalne orijentacije učesnika OBUKA u trajanju od 6 meseci, koja obuhvata kurseve : Lične kompetencije, Profesionalne kompetencije, Sticanje praktičnih veština (obuka za rad na računaru) Za svaki uspešno završen kurs učesnik dobija sertifikat STRUČNA PRAKSA u trajanju od 4 meseca – mogućnost biranja jedne od pet firmi u kojoj će se praksa vršiti. Učesnicima su obezbeđeni prevoz i obrok kao i ukoliko postoji potreba, radni asistenti za vreme trajanja stručne prakse. U toku trajanja projekta učesnicima će biti dostupno i : Karijerno savetovanje - mogućnost individualnog savetovanja učesnika tokom projekta Pravna pomoć i usluga posredovanja - mogućnost individualne pravne pomoći i posredovanja u toku projekta

I JA SAM DEO ZAJEDNICE
UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprin
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više