април 09, 2021

I JA SAM DEO ZAJEDNICE

UPNP uz finansijsku podršku Telekom Srbije AD Beograd sprovodi projekat „ I JA SAM DEO ZAJEDNICE“ čiji je cilj da se kroz aktivnosti projekta doprinese poboljšanju kvaliteta odrastanja dece i njihove resocijalizacije kroz grupne aktivnosti, kao i inkluzija dece sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu. Specifični ciljevi bi bili pospešivanje psiho-fizičkog razvoja dece sa intelektualnim smetnjama i invalidetom kroz radionice. Aktivnosti projekta odvijaju se u vidu: 1. edukativno-kreativnih radionica, koje obuhvataju grupne aktivnosti likovnog i muzičkog karaktera, 2. sportskih aktivnosti, koje obuhvataju terapijski i rehabilitacioni, edukativni i invalidski sport, 3. svečana manifestacija – koja će biti organizovana nakon završetka edukativno-kreativnih radionica i sportskih akivnosti, kao prezentacija naučenog i prikaz produkta na radionicama.

INKLUZIVNA AKADEMIJA
U okviru programa „E2E – Znanjem do posla“ koje finansira Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju - SDC kao donator, koji u Srbiji sprovodi IP CON
Više
Usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta i Personalna asistencija
Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svak
Više
RANI TRETMAN - Svrha i sadržaj
Usluge ranog tretmana i psihološke mere su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je pot
Više
KLUB ZA DECU I MLADE
Projekat „Klub za decu i mlade“ koji sprovodi Udruženje psihologa Novi Pazar, a finasira Misija OEBS u Srbiji, ima za cilj jačanje kapaciteta dece i m
Više
E2E ZNANJEM DO POSLA
Program „Znanjem do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određ
Više